Čiastka č. 166/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
424/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 01.09.2002
425/2002 Z. z. Zákon o vyšších súdnych úradníkoch a o zmene a doplnení zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov 01.09.2002
426/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 01.09.2002