Čiastka č. 154/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 04.07.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
379/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave