Čiastka č. 153/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
377/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení
378/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia