Čiastka č. 150/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
374/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o otvorenom nebi