Čiastka č. 149/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
373/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo