Čiastka č. 135/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 22.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
317/2002 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení 01.07.2002
318/2002 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o bezpečnostnej dokumentácii jadrových zariadení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 01.07.2002