Čiastka č. 128/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
288/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002 15.06.2002