Čiastka č. 126/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 14.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách 01.07.2002
284/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 01.07.2002
285/2002 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima 01.07.2002