Čiastka č. 124/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 13.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
279/2002 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky