Rozhodnutie č. 279/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 124/2002
Platnosť od 13.06.2002

279

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 6. júna 2002

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

určujem

dni ich konania na piatok 20. septembra a sobotu 21. septembra 2002.

Jozef Migaš v. r.