Čiastka č. 123/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 12.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
278/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode