Čiastka č. 120/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 06.06.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
272/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 6 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode