Čiastka č. 12/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 23.01.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 07.02.2002
24/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu 01.02.2002
25/2002 Z. z. Oznámenie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o určení právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem