Čiastka č. 117/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
268/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva