Čiastka č. 106/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
246/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Doplnkového protokolu č. 7 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode