Čiastka č. 103/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 15.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve 15.05.2002