Čiastka č. 101/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
235/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov 08.05.2002
236/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za dodávku elektriny pre chránených odberateľov a distribúciu elektriny pre oprávnených odberateľov 01.01.2003