Čiastka č. 89/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 07.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
214/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovou o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu