Čiastka č. 8/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 26.01.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/2001 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní 01.02.2001