Čiastka č. 62/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 27.04.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2001
148/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 01.05.2001
149/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov 01.05.2001