Čiastka č. 28/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 24.02.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu kótovacieho prospektu cenného papiera 01.03.2001
70/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže