Čiastka č. 229/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
587/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 137/2000 Z. z. o programoch rozvoja bývania 01.01.2002
588/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 29.12.2001