Čiastka č. 202/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 08.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
507/2001 Z. z. Zákon o poštových službách 01.01.2002
508/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 2001 – 2004