Čiastka č. 2/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 10.01.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 01.02.2001
5/2001 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi