Čiastka č. 190/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 27.11.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
470/2001 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2002 30.11.2001