Čiastka č. 154/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 25.09.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.10.2001
382/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodného dohovoru o potláčaní bombového terorizmu