Čiastka č. 136/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 23.08.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
327/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o včasnom oznamovaní jadrovej havárie
328/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo radiačnej havárie
329/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov