Čiastka č. 121/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 24.07.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
288/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci