Čiastka č. 114/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 13.07.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
275/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.07.2001