Čiastka č. 100/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 29.06.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
241/2001 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2001
242/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov 01.07.2001