Čiastka č. 96/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 21.07.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/2000 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete