Čiastka č. 92/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 13.07.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 01.01.2001
212/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd 15.07.2000