Čiastka č. 89/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
208/2000 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí