Čiastka č. 84/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 27.06.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
195/2000 Z. z. Zákon o telekomunikáciách 01.07.2000
196/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 01.07.2000