Čiastka č. 58/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 21.04.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách 01.01.2001
137/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o programoch rozvoja bývania 01.05.2000