Čiastka č. 32/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 04.03.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru o colnom vybavovaní kontajnerov spoločného fondu (pool) používaných v medzinárodnej preprave