Čiastka č. 31/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 03.03.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2000
70/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 03.03.2000