Čiastka č. 28/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 23.02.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/2000 Z. z. Zákon o osvetovej činnosti 01.03.2000
62/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z. 01.03.2000