Čiastka č. 190/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 28.12.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
468/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 01.01.2001
469/2000 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení 01.01.2001