Čiastka č. 169/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
410/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie 01.12.2000