Čiastka č. 162/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 25.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
391/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 01.12.2000
392/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 25.11.2000