Čiastka č. 160/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 23.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2001
386/2000 Z. z. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 331/1999 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.12.2000