Čiastka č. 159/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 21.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
384/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 2/2000 medzi Európskou úniou na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o prijatí podmienok a dojednaní účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania