Čiastka č. 157/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 18.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
382/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou