Čiastka č. 155/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 16.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
378/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou