Čiastka č. 153/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 11.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
373/2000 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 2000 do obehu 11.11.2000
374/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o právnych vzťahoch a spolupráci na spoločnej štátnej hranici