Čiastka č. 148/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 04.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
363/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií