Čiastka č. 146/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.11.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
358/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov 01.01.2001
359/2000 Z. z. Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 01.12.2000
360/2000 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000 15.11.2000