Čiastka č. 136/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 18.10.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
334/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o konzulárnych stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov 27.05.1999