Čiastka č. 115/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 25.08.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
277/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 01.09.2000
278/2000 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21. augusta 1954 do 31. decembra 1992 30.09.2000
279/2000 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 250. výročia narodenia Juraja Fándlyho 25.08.2000